Geschiedenis

Meer dan vijftien jaar geleden vond een enorme bezuinigingsronde plaats in welzijnsland. Vele buurthuizen werden gesloten. Zo ook Laakhage, een buurthuis in beheer van Stichting Mooi. Na sluiting heeft Laakhage vijf jaar leeg gestaan. Er vonden geen activiteiten plaats er hebben slechts een paar organisaties als anti- kraak in het pand gezeten.

De roep van buurtbewoners en organisaties in de wijk om het pand weer in gebruik te nemen werd steeds duidelijker: men mistte een ontmoetingsplek in de wijk. Mede dankzij de inzet van vrijwilligers uit de wijk en de hulp van toenmalig wethouder R. Baldewsingh (wethouder van 2006-2018) is Laakhage eind 2016 weer geopend.

De organisatie

Trefpunt Laakhage is door de gemeente Den Haag in zelfbeheer gegeven. Dat wil zeggen dat bewoners het pand als het ware huren van de gemeente. Zij moeten dus jaarlijks de huur van het pand aan de gemeente betalen. Daarbij komt ook nog eens de rekening van gas, water en elektra.

Om zelfbeheer mogelijk te maken is Trefpunt Laakhage ondergebracht in een Stichting. De officiƫle naam is Stichting Trefpunt burger- en buurtinitiatieven Laakhage. Stichting Trefpunt Laakhage bestaat uit een bestuur van 5-7 personen (allen vrijwilligers) en een beheerder (gesubsidieerde arbeidsplaats).

Het bestuur kreeg bij de start in 2016 een bijdrage van de gemeente om een gedeelte van de huur van het pand te betalen. De rest moest opgebracht worden door de gebruikers van het pand een bijdrage te vragen voor de activiteiten die zij organiseren, in de vorm van zaalhuur.

Sindsdien wordt er volop gebruik gemaakt van het Trefpunt. Enkele voorbeelden:

  • Culturele bijeenkomsten georganiseerd door wijkverenigingen
  • Sinterklaasvieringen
  • Kerstbijeenkomsten
  • Iftar bijeenkomsten
  • Trainingen en workshops verzorgd door externe organisaties
  • Sport en dansDe Buurtbieb
  • Voorlichtingsbijeenkomsten

Daarnaast is het Trefpunt het centrum geworden van verduurzaming op wijkniveau. Door zelf het voorbeeld te geven (installatie zonnepanelen, ecologische verwarming, warmtepomp), door voorlichting te geven aan wijkbewoners en door de wijk bij het duurzaamheidsproject te betrekken door middel van een energiecoƶperatie. Dit alles gebeurt in nauwe samenwerking met Duurzaam Den Haag, het Buurtteam Molenwijk en het Bewonersoverleg Laakkwartier.

.